... by Tratinčica

Za mudra čovjeka svaki dan znači novi početak.

20.04.2010.

FOTO KONKURS

FOTO KONKURS na temu „RIJEKA SAVA – PRIRODA, LjUDI i KULTURA“

 

Svaka rijeka i njen sliv čine različita staništa za vrste koje obogaćuju život u njenom slivu – život ljudi različitih kultura, naroda i zemalja, što važi i za rijeku Savu, koja protiče kroz četiri države: Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. Dužina rijeke Save od izvora smještenog u zapadnim slovenskim planinama do ušća u Beogradu iznosi oko 944 km. Njen sliv, sa površinom od 97.713 km2, obuhvata veliki dio teritorija Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i mali dio teritorije Albanije.

Kako bi se na što živopisniji način prikazala bogatstva prirode, voda, biološka raznovrsnost, životi ljudi, te različite kulture u slivu rijeke Save, Međunarodna komisija za sliv rijeke Save raspisuje konkurs za fotografije na temu „RIJEKA SAVA – PRIRODA, LjUDI i KULTURA“. Cilj je da se putem fotografija rijeke Save, njenih pritoka, prirode, okruženja, ljudi i kultura prikažu prednosti i nedostaci življenja u porječju.

Od prikupljenih fotografija biće izabrano 60 fotografija koje će biti izložene u okviru programa obilježavanja Dana rijeke Save – 01. juna 2010. godine. 

Tematski okvir FOTO konkursa:

Ø  Fotografije pogleda na vode i biološku raznovrsnost rijeke Save i njenih pritoka;

Ø  Fotografije pogleda okruženja porječja;

Ø  Fotografije ljudi i različitih kultura u porječju;

Ø  Fotografije raznovrsnih aktivnosti u porječju (turističkih, poljoprivrednih, industrijskih i sl.), koje obogaćuju ali, također, i one koje umanjuju ekološke vrijednosti u porječju.   

 

OPĆA PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA

1.       Naziv, sjedište i ostali bitni podaci o organizatoru konkursa

Međunarodna komisija za sliv rijeke Save (u daljnjem tekstu “Organizator”)

Nova ves 11, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska

Međunarodna komisija za sliv rijeke Save uspostavljena je Okvirnim sporazumom o slivu rijeke Save čije su potpisnice: Bosna i Hercegovina, Republika Hrvatska, Republika Slovenija i Republika Srbija. Mandat i odgovornosti Savske komisije odražavaju ambiciozni pristup država strana u cilju efikasnog provođenja Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save čiji glavni ciljevi su: uspostavljanje međunarodnog režima plovidbe na rijeci Savi i njenim plovnim pritokama, uspostavljanje održivog upravljanja vodama, te poduzimanje mjera za sprječavanje ili ograničavanje opasnosti, i smanjivanje i uklanjanje štetnih posljedica voda.  

2.      Naziv i vrijeme trajanja konkursa

Nagradni konkurs se organizira pod nazivom „RIJEKA SAVA – PRIRODA, LjUDI i KULTURA“ (u daljem tekstu: Konkurs).

Konkurs se organizira na period od 19. aprila do 17. maja 2010. godine.

3.      Mjesto organiziranja konkursa

Konkurs se organizira na teritoriji država strana Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save: Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Republike Slovenije i Republike Srbije.

4.      Opis konkursa i uvjeti učestvovanja

4.1  Pravo učešća na Konkursu imaju kako profesionalni fotografi tako i amateri koji su državljani Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Republike Slovenije i Republike Srbije. Ne postoje polna, vjerska, nacionalna ili druga ograničenja u pogledu učestvovanja na konkursu. Učesnici se prijavljuju sami a mogu ih prijaviti i njihove medijske kuće, izdavači, xafsinške agencije, koji raspolažu autorskim pravima, odnosno uz prethodnu suglasnost autora.

4.2  Učesnik se registruje popunjavanjem Prijavnice za učešće na konkursu i prihvatanjem njegovih uvjeta.

4.3  Učesnici koji ne budu dali potpune podatke u skladu sa traženim zahtjevima, biće eliminirani iz daljnjeg učešća na Konkursu.

4.4   Fotografije za koje Organizator ocijeni da su neprimjerenog sadržaja biće eliminirane iz daljnjeg učešća na Konkursu.

4.5   Pobjednici konkursa će biti objavljeni 25.05.2010. godine na web straniciMeđunarodne komisije za sliv rijeke Save.

4.6  Rok za podnošenje prijava je 17. maj 2010. godine.

5.      Zahtjevi u pogledu fotografija

5.1  Svaki učesnik može poslati najmanje 6 (šest) i najviše 15 (petnaest) fotografija.

5.2  Uz svaku fotografiju potrebno je navesti naziv djela (ne duži od 30 karaktera) i godinu nastajanja, te, po mogućnosti, kratki komentar (lokacija snimanja, impresija...).

5.3  Fotografije mogu biti u boji ili monokromatske, a podnose se u digitalnom obliku – jpg/jpeg, rgb, maksimalno do 7016x9933 piksela.

6.      Vrsta nagrada

Ukupno se dodjeljuje 8 (osam) nagrada na Konkursu, i to: tri novčane nagrade u ukupnom iznosu od 2.000 EUR, te pet nagrada u vidu promotivnih paketa Međunarodne komisije za sliv rijeke Save. 

Datum dodjele nagrada naknadno će se utvrditi u dogovoru sa pobjednicima Konkursa.

7.      Autorska prava, korišćenje fotografija i odgovornost

7.1  Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve sporove vezane za vlasništvo, odnosno za autorska prava nad fotografijama koje učesnici pošalju Organizatoru radi učešća na Konkursu.

7.2  U slučaju da učesnici Konkursa pošalju fotografije, a da nad istima nisu nosioci autorskog prava ili na drugi način zloupotrijebe tuđa prava, Organizator za takav slučaj ne snosi nikakvu odgovornost.

7.3    Autorska i srodna prava pripadaju učesnicima. Organizator stiče pravo trajnog korišćenja fotografija prijavljenih u okviru Konkursa u neprofitabilne svrhe bez plaćanja naknade.

7.4    Organizator se obvezuje da će prilikom korišćenja fotografija navoditi autora i naziv fotografije.

8.      Suglasnost sa pravilima

Učestvujući u ovom Konkursu učesnici prihvataju u svemu ova Pravila.

9.      Podnošenje radova

Radove u digitalnoj formi (na CD-u) zajedno s ispunjenom Prijavnicom (u prilogu) treba dostaviti pod nazivom Nagradni FOTO konkurs na temu „RIJEKA SAVA – PRIRODA, LjUDI i KULTURA“ do 17. maja 2010. na sljedeću adresu:

Međunarodna komisija za sliv rijeke Save

Nova ves 11

10 000 Zagreb

Republika Hrvatska

10.   Kontakt

Ljiljana Pandžić

Međunarodna komisija za sliv rijeke Save

Nova ves 11, 10 000 Zagreb

Tel. + 385 1 488 6969

Faks + 385 1 488 6986

E-mail: ljpandzic@savacommission.org

www.savacommission.org

<< 04/2010 >>
nedponutosricetpetsub
010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
252627282930

MAMA TRATINČICA SAVJETUJE
ČUDO STVARANJA

Šta svaka mama mora da zna ili Kako ostati pri pameti kod gomile savjeta dio prvi, dio drugi

1. Korisni izvori informacija u trudnoći i poslije
2. Smirivanje beba
3. Izdajanje
4. Grčevi
5. Rutina
6. Mobilnost
7. Pelene
8. Mamini zubi u trudnoći
9. Uspavljivanje
10. Oprema za novorođenčad
11. Igračke
12. Čišćenje nosa
13. Osvrt na prethodne postove Prvi dio i Drugi dio
14. Baby/toddler friendly objekti
15. Podmićivanje beba
16. Papanje-prvi dio, drugi dio, treći dio
17. Tuta-prvi dio, drugi dio, treći dio
18. Bebe i plivanje Prvi dio,drugi dio
19. Pitanja i odgovori prvi dio, drugi dio
20. Uspavljivanje dojenjem
21. Mamina maza
22. Mad baby
23. Povratak na posao
24. Zajedničko spavanje
25. Šta ponijeti na more za bebu
26. Mama prvi put
27. Atopijski dermatitis/ekcema - priča u nastavcima
28. Dojenje prvi dio , drugi dio
28. Samo opušteno
29. Posjeta očnom doktoru
30. Prijateljstvo i odgoj
31. Slikovnice
32. Torba za porodilište
33. Kupanje djeteta
34. Raspamećeni i/ili preambiciozni roditelj
35. Istina, istina i samo istina

MOŽETE MI PISATI NA...
E-mail

BROJAČ POSJETA
1161903
online

Powered by Blogger.ba