... by Tratinčica

Za mudra čovjeka svaki dan znači novi početak.

28.04.2010.

Yarim İstanbul, gel öpeyim gerdanından...

Ljudi, odoh vam ja za par sedmica u Istanbul.
Nisam bila nekih 5 godina i pravo sam uzbuđena. Toliko toga želim da vidim, da obiđem, da pojedem! A Istanbul u proljeće je...uh!
Jedva čekam!


Levent Yüksel Yarim Istanbul
Uploaded by barrlass. - Explore more music videos.26.04.2010.

Napokon čitam!

Počela sam čitati! Toliko me to oduševljava da je morao nastati ovaj post.

Godinama već ne čitam. Što zbog posla, pa onda nemam koncentracije, pa onda dijete, pa onda nespavanje..Ma milion izgovora, ali uglavnom mi glava uvijek bude puna da bi samo čekala da je spustim na jastuk i utonem u san. Nije mi nikako bilo do čitanja. Pokušavala sam, ali zaspem na prvoj stranici, ostavim knjigu na pola pa nikada više ne otvorim ili tome slično. Po jednu knjigu pročitam na ljetnom godišnjem odmoru i to je bilo to otprilike u posljednjih....pa puno godina.

Ali nedavno me krenulo. Ponovno čitam. Prvo sam slistila U sjeni narovog drveta, a sinoć sam za samo 2 sata pročitala pola Nurine Ljubav je sihirbaz babo. Na sajmu knjiga sam uzela 4 knjige plus sve one što sam godinama redala i koje čekaju da budu pročitane.

Čitanje budi tako dobar osjećaj. Tako sam sretna što sam ga povratila.

22.04.2010.

Sretan ti tvoj dan, Planeto...pa dokle izdržišDa se pitam ja bih betonir'o travu
I ofarbo tamno braon svaku vodu plavu!
Nekako bih probusio tanki sloj ozona
A zemlju bih zastitio kesom od najlona!

Beton, beton, samo beton!
Beton, beton, samo beton!
Beton, beton, samo beton!
Beton nama treba!

Da se pitam ja bih posjeko sve sume,
I za ukras postavio od traktora gume.
Kiselinom ja bih zemlju navodnjavo,
A decu bih svaki dan rentgenom slikavo!

Beton, beton, samo beton!
Beton, beton, samo beton!

Da se pitam na sred grada lozio bih kazan,
Svako bi mi jeo, zna se, rucak jednoobrazan.
Praznikom bi instalir'o oko glave lovor
I narodu odrzao sledeci govor:

Beton, beton, samo beton!
Beton, beton, samo beton!
Beton nama treba,
Jer iz trave opasno nas ljuta zmija vreba!
Beton, beton, samo beton!
Beton, beton, samo beton!
Beton nama treba,
Jer iz trave nonsalantno ljuta zmija vreba!

20.04.2010.

FOTO KONKURS

FOTO KONKURS na temu „RIJEKA SAVA – PRIRODA, LjUDI i KULTURA“

 

Svaka rijeka i njen sliv čine različita staništa za vrste koje obogaćuju život u njenom slivu – život ljudi različitih kultura, naroda i zemalja, što važi i za rijeku Savu, koja protiče kroz četiri države: Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. Dužina rijeke Save od izvora smještenog u zapadnim slovenskim planinama do ušća u Beogradu iznosi oko 944 km. Njen sliv, sa površinom od 97.713 km2, obuhvata veliki dio teritorija Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i mali dio teritorije Albanije.

Kako bi se na što živopisniji način prikazala bogatstva prirode, voda, biološka raznovrsnost, životi ljudi, te različite kulture u slivu rijeke Save, Međunarodna komisija za sliv rijeke Save raspisuje konkurs za fotografije na temu „RIJEKA SAVA – PRIRODA, LjUDI i KULTURA“. Cilj je da se putem fotografija rijeke Save, njenih pritoka, prirode, okruženja, ljudi i kultura prikažu prednosti i nedostaci življenja u porječju.

Od prikupljenih fotografija biće izabrano 60 fotografija koje će biti izložene u okviru programa obilježavanja Dana rijeke Save – 01. juna 2010. godine. 

Tematski okvir FOTO konkursa:

Ø  Fotografije pogleda na vode i biološku raznovrsnost rijeke Save i njenih pritoka;

Ø  Fotografije pogleda okruženja porječja;

Ø  Fotografije ljudi i različitih kultura u porječju;

Ø  Fotografije raznovrsnih aktivnosti u porječju (turističkih, poljoprivrednih, industrijskih i sl.), koje obogaćuju ali, također, i one koje umanjuju ekološke vrijednosti u porječju.   

 

OPĆA PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA

1.       Naziv, sjedište i ostali bitni podaci o organizatoru konkursa

Međunarodna komisija za sliv rijeke Save (u daljnjem tekstu “Organizator”)

Nova ves 11, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska

Međunarodna komisija za sliv rijeke Save uspostavljena je Okvirnim sporazumom o slivu rijeke Save čije su potpisnice: Bosna i Hercegovina, Republika Hrvatska, Republika Slovenija i Republika Srbija. Mandat i odgovornosti Savske komisije odražavaju ambiciozni pristup država strana u cilju efikasnog provođenja Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save čiji glavni ciljevi su: uspostavljanje međunarodnog režima plovidbe na rijeci Savi i njenim plovnim pritokama, uspostavljanje održivog upravljanja vodama, te poduzimanje mjera za sprječavanje ili ograničavanje opasnosti, i smanjivanje i uklanjanje štetnih posljedica voda.  

2.      Naziv i vrijeme trajanja konkursa

Nagradni konkurs se organizira pod nazivom „RIJEKA SAVA – PRIRODA, LjUDI i KULTURA“ (u daljem tekstu: Konkurs).

Konkurs se organizira na period od 19. aprila do 17. maja 2010. godine.

3.      Mjesto organiziranja konkursa

Konkurs se organizira na teritoriji država strana Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save: Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Republike Slovenije i Republike Srbije.

4.      Opis konkursa i uvjeti učestvovanja

4.1  Pravo učešća na Konkursu imaju kako profesionalni fotografi tako i amateri koji su državljani Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Republike Slovenije i Republike Srbije. Ne postoje polna, vjerska, nacionalna ili druga ograničenja u pogledu učestvovanja na konkursu. Učesnici se prijavljuju sami a mogu ih prijaviti i njihove medijske kuće, izdavači, xafsinške agencije, koji raspolažu autorskim pravima, odnosno uz prethodnu suglasnost autora.

4.2  Učesnik se registruje popunjavanjem Prijavnice za učešće na konkursu i prihvatanjem njegovih uvjeta.

4.3  Učesnici koji ne budu dali potpune podatke u skladu sa traženim zahtjevima, biće eliminirani iz daljnjeg učešća na Konkursu.

4.4   Fotografije za koje Organizator ocijeni da su neprimjerenog sadržaja biće eliminirane iz daljnjeg učešća na Konkursu.

4.5   Pobjednici konkursa će biti objavljeni 25.05.2010. godine na web straniciMeđunarodne komisije za sliv rijeke Save.

4.6  Rok za podnošenje prijava je 17. maj 2010. godine.

5.      Zahtjevi u pogledu fotografija

5.1  Svaki učesnik može poslati najmanje 6 (šest) i najviše 15 (petnaest) fotografija.

5.2  Uz svaku fotografiju potrebno je navesti naziv djela (ne duži od 30 karaktera) i godinu nastajanja, te, po mogućnosti, kratki komentar (lokacija snimanja, impresija...).

5.3  Fotografije mogu biti u boji ili monokromatske, a podnose se u digitalnom obliku – jpg/jpeg, rgb, maksimalno do 7016x9933 piksela.

6.      Vrsta nagrada

Ukupno se dodjeljuje 8 (osam) nagrada na Konkursu, i to: tri novčane nagrade u ukupnom iznosu od 2.000 EUR, te pet nagrada u vidu promotivnih paketa Međunarodne komisije za sliv rijeke Save. 

Datum dodjele nagrada naknadno će se utvrditi u dogovoru sa pobjednicima Konkursa.

7.      Autorska prava, korišćenje fotografija i odgovornost

7.1  Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve sporove vezane za vlasništvo, odnosno za autorska prava nad fotografijama koje učesnici pošalju Organizatoru radi učešća na Konkursu.

7.2  U slučaju da učesnici Konkursa pošalju fotografije, a da nad istima nisu nosioci autorskog prava ili na drugi način zloupotrijebe tuđa prava, Organizator za takav slučaj ne snosi nikakvu odgovornost.

7.3    Autorska i srodna prava pripadaju učesnicima. Organizator stiče pravo trajnog korišćenja fotografija prijavljenih u okviru Konkursa u neprofitabilne svrhe bez plaćanja naknade.

7.4    Organizator se obvezuje da će prilikom korišćenja fotografija navoditi autora i naziv fotografije.

8.      Suglasnost sa pravilima

Učestvujući u ovom Konkursu učesnici prihvataju u svemu ova Pravila.

9.      Podnošenje radova

Radove u digitalnoj formi (na CD-u) zajedno s ispunjenom Prijavnicom (u prilogu) treba dostaviti pod nazivom Nagradni FOTO konkurs na temu „RIJEKA SAVA – PRIRODA, LjUDI i KULTURA“ do 17. maja 2010. na sljedeću adresu:

Međunarodna komisija za sliv rijeke Save

Nova ves 11

10 000 Zagreb

Republika Hrvatska

10.   Kontakt

Ljiljana Pandžić

Međunarodna komisija za sliv rijeke Save

Nova ves 11, 10 000 Zagreb

Tel. + 385 1 488 6969

Faks + 385 1 488 6986

E-mail: ljpandzic@savacommission.org

www.savacommission.org

15.04.2010.

Svakodnevnica

Pitam se kako bi bilo imati radno mjesto na koje barem jednom mjesečno dođeš a da nemaš ništa da radiš. Da onako pola dana piješ kafu, četvrtinu čitaš novine i još četvrtinu ideš od kancelarije do kancelarije. Da ti je onako mozak na paši, da ne moraš ništa da misliš. I da zbog toga ne osjećaš stid. Razmišljam jako. Naprežem se. I ne mogu se sjetiti da sam imala takav dan u posljednjih, pa brat bratu, 5 godina.

Sutra imam razgovor sa posljednjim članom komisije. Nadam se da me neće puno mučiti i da će napokon biti zakazana odbrana doktorata. Da se hoće više završiti čini mi se k'o da bi se rodila.

Osim toga, ništa. Dani se nižu jedan za drugim. Nema neke posebne razlike. Prošle sedmice sam prvi put nakon povratka sa porodiljskog išla na dvodnevni put. Toliko sam se brinula kako će Cvjetak to podnijeti da bi se ispostavilo da nije ni pitala za mene. Rečeno joj je da sam na putu, a pošto nam je babo često na putu i zna šta je to,  rekla bih da je jednostavno shvatila da me neće biti i nije ni pitala za mene. Babu je navečer zagrlila i zaspala za 15 minuta. Ujutro je došla teta, prošao dan i mama je došla. To je konstatovala poljupcima i brzo se zaboravilo da sam uopće bila odsutna.

Koliko god mi je bilo frka, ipak sam sretna jer vidim da je ipak djelimično samostalna i nije pupčanom vrpcom vezana za mene. Hvala Bogu da je tako. Mišljenja sam da treba dijete osamostaljivati što je prije moguće. Krenuti sa prostim stvarima kao što su "ostavljati kod nekoga povremeno", "da samo jede", "da se samo oblači", "da posprema iza sebe" i sl.

Često se sjetim priče prijateljice koja je rano ostala bez majke. Za razliku od brata koji je bio jako vezan za majku, ona, koja je bila dosta samostalna, je brzo zaplovila u novi život dok je bratu trebalo jako dugo, pa čak sve dok se nije oženio.

No u šta se pretvori ovaj post. A u stvari sam počela da ga pišem računajući da neću imati ništa da kažem.

10.04.2010.

Bajaga

Pozdravio vas je Bajaga i poručio da možete sada sjesti i plakati što niste večeras bili na koncertu.

Jer koncert je bio beton. A ni Bajagi nije mane. Isti kao prije 20 godina.

Hvala ti Bajaga za vrhunski provod.

Nema dalje.

http://www.sarajevo-x.com/showtime/muzika/clanak/100411022/komentari#100411022&id=606.04.2010.

Svađa

Sjedimo u BBI. Do nas za stolom neki par. Šute. U stvari se svađaju. Ali tišinom. Ona puši. Gleda u daljinu. Oči blago navlažene suzama. On šuti, rukama gnječi glavu. Gleda pred sebe. Pa malo u nju. Puši.
Poslije 15 minuta ona nešto govori. Sramota je reći, ali prisluškujem. Ne čujem baš najbolje ali je njoj dosta svega, iscrpila je svu snagu. Njega ne čujem.
Gledam ih, prisjećam se nekih naših svađa. Jer podsjećaju me. Oni predstavljaju tipične parove u svađi. Kliše rečenice. Kliše ponašanja. Oni su Najdraži i ja u ogledalu.
I kontam kakva glupost.
Kakav gubitak vremena.
Život je kratak da ga provedemo u svađi.
I dajem si riječ.
Od danas prestaju svađe.
A sve nesuglasice, neslaganja?
Ma prešutiću.
Sve ostalo je apsolutno gubljenje vremena.
To mi je nova filozofija.
Just smile and wave.

05.04.2010.

Promocija Saudinove knjige

Ne mogu vam ništa reći kako je bilo. Kada odete sa djetetom onda promociju slušate sa balkona Doma armije ili u najboljem slučaju iz hodnika. Cula sam samo dijelove Nihadovog govora i govora Jove Divjaka.

Ali sam htjela reći da Saudin može biti ponosan. Ne zato što je promocija bila uspješna ili zato što je knjiga ugledala svjetlo dana. Već zato što se malo ko od nas može pohvaliti da ima oniliki broj prijatelja koji su mu to istinski i bili. I zato što ima onakvu ženu. Snažnu i divnu ženu.

A sve ostalo svakako možete pročitati na sarajevo-x.
 

<< 04/2010 >>
nedponutosricetpetsub
010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
252627282930

MAMA TRATINČICA SAVJETUJE
ČUDO STVARANJA

Šta svaka mama mora da zna ili Kako ostati pri pameti kod gomile savjeta dio prvi, dio drugi

1. Korisni izvori informacija u trudnoći i poslije
2. Smirivanje beba
3. Izdajanje
4. Grčevi
5. Rutina
6. Mobilnost
7. Pelene
8. Mamini zubi u trudnoći
9. Uspavljivanje
10. Oprema za novorođenčad
11. Igračke
12. Čišćenje nosa
13. Osvrt na prethodne postove Prvi dio i Drugi dio
14. Baby/toddler friendly objekti
15. Podmićivanje beba
16. Papanje-prvi dio, drugi dio, treći dio
17. Tuta-prvi dio, drugi dio, treći dio
18. Bebe i plivanje Prvi dio,drugi dio
19. Pitanja i odgovori prvi dio, drugi dio
20. Uspavljivanje dojenjem
21. Mamina maza
22. Mad baby
23. Povratak na posao
24. Zajedničko spavanje
25. Šta ponijeti na more za bebu
26. Mama prvi put
27. Atopijski dermatitis/ekcema - priča u nastavcima
28. Dojenje prvi dio , drugi dio
28. Samo opušteno
29. Posjeta očnom doktoru
30. Prijateljstvo i odgoj
31. Slikovnice
32. Torba za porodilište
33. Kupanje djeteta
34. Raspamećeni i/ili preambiciozni roditelj
35. Istina, istina i samo istina

MOŽETE MI PISATI NA...
E-mail

BROJAČ POSJETA
1167006
online

Powered by Blogger.ba